Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ουρολόγος – Ανδρολόγος

Ωράριο Ιατρείου

Ιατρείο Ουρολόγου Χειρουργού – Ανδρολόγου Δημήτριου Ξενάκη

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος – Ενδοουρολόγος

Τομείς Εξειδίκευσης / Υπηρεσίες

Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία

Ρομποτική Ουρολογία

Διουρηθρική διατομή του προστάτη (TUIP)

Κυστεοσκόπηση

Διουρηθρική εκτομή όγκων οροδόχου κύστης

Διουρηθρική προστατεκτομή με τεχνική TURIS

Εύκαμπτη Ουρητηροσκόπηση

Λαπαροσκοπική Ουρολογία

Ουρητηρολιθοτριψία

Ουρητηροσκόπηση

Χειρουργός ουρολόγος, Δημήτριος Ξενάκης - Maco Health
ΕνδοουρολογίαΛαπαροσκοπική ΧειρουργικήΡομποτική Χειρουργική
Παθήσεις των νεφρών
Διαδερμική ΝεφρολιθοτριψίαΛαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομήΛαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή
Παθήσεις των ουρητήρωνΛαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομήΡομποτική μερική νεφρεκτομή
ΟυρητηροσκόπησηΛαπαροσκοπική βιοψία νεφρούΡομποτική βιοψία νεφρού
Εύκαμπτη ουρητηροσκόπησηΛαπαροσκοπική αφαίρεση των νεφρικών κύστεωνΡομποτική αφαίρεση των νεφρικών κύστεων
ΟυρητηρολιθοτριψίαΛαπαροσκοπική ΝεφροπηξίαΡομποτική Νεφροπηξία
Παθήσεις των επινεφριδίων
Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομήΡομποτική επινεφριδεκτομή
Παθήσεις του ουρητήρα και της νεφρικής πυελού
Λαπαροσκοπική ριζική νεφροουρητηρεκτομήΡομποτική ριζική νεφροουρητηρεκτομή
Λαπαροσκοπική πυελοπλαστικήΡομποτική πυελοπλαστική
Λαπαροσκοπική ουρητηρολιθοτομήΡομποτική ουρητηρολιθοτομή
Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση στενωμάτων ουρητήραΡομποτική αντιμετώπιση στενωμάτων ουρητήρα
Ρομποτική ουροτηρόλυση
Παθήσεις της ουροδόχου κύστης
ΚυστεοσκόπησηΛαπαροσκοπική ριζική κυστεκτομήΡομποτική ριζική κυστεκτομή
Διουρηθρική εκτομή όγκων ουροδόχου κύστηςΛαπαροσκοπική εκκολπωματεκτομήΡομποτική εκκολπωματεκτομή
Παθήσεις του Προστάτη
Διουρηθρική προστατεκτομη με τεχνική TURisΛαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομήΡομποτική ριζική προστατεκτομή
Διουρηθρική διατομή του προστάτη (TUIP)Ρομποτική απλή προστατεκτομή
Παθήσεις των όρχεων
Λαπαροσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομήΡομποτική αντιμετώπιση κυρσοκύλης
Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της κιρσοκήληςΡομποτική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή
Ρομποτική αναζήτηση έκτοπου όρχι
Παθήσεις του Πέους
Ρομποτικής βουβωνική λεμφαδενεκτομή

Αρθρογραφία

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης