Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Κυστεοσκόπηση

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η κυστεοσκόπηση είναι μια διαγνωστική ενδοσκοπική εξέταση για τις παθήσεις της ουροδόχου κύστης. Συνίσταται στην είσοδο στην ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας του κυστεοσκοπίου, το οποίο με τη βοήθεια κάμερας επιτρέπει την επισκόπηση της κύστης και τη διάγνωση των διαφόρων παθολογικών καταστάσεων (θηλωμάτων, λίθων, συγγενών ανωμαλιών). Το κυστεοσκόπιο έχει ειδικά κανάλια εργασίας για την είσοδο ειδικών λαβίδων για την λήψη υπό όραση δειγμάτων ιστών, που θα εξετασθούν στο μικροσκόπιο για την ύπαρξη καρκίνου. Βοηθάει επίσης στη διεκπεραίωση μικρών χειρουργικών πράξεων, όπως η αφαίρεση ουρητηρικών καθετήρων (pigtail).

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης