Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Γενική Χειρουργική

Ωράριο Ιατρείου

Ιατρείο Γενικής & Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής του Δρ. Κωνστ. Μηλιά

Μηλιας K

Dr. Μηλιάς Κωνσταντίνος

Στρατιωτικός Ιατρός - Χειρουργός
Γενική & Λαπαροσκοπική Χειρουργικής

Τομείς Εξειδίκευσης / Υπηρεσίες

Επεμβάσεις
Τεχνικές

Αρθρογραφία

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης