Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Μαστολόγος – Χειρουργός Μαστού

Ωράριο Ιατρείου

Ιατρείο Μαστού – Δημητρίου Κοκκώνη

Μαστολόγος - Χειρουργός, Δημήτριος Κοκκώνης

Κοκκώνης Δημήτριος

Μαστολόγος – Χειρουργός Μαστού

Τομείς Εξειδίκευσης / Υπηρεσίες

Μαστολογική εξέταση στο ιατρείο

Αξιολόγηση απεικονιστικών ευρημάτων (μαστογραφία, υπερηχογράφημα, αποτελέσματα βιοψίας μαστού)

Παρακολούθηση γυναικών υψηλού κινδύνου

Καρκίνος μαστού

Καλοήθεις παθήσεις μαστού

Γυναικομαστία σε άνδρες

Προηγμένη Ογκοπλαστική Χειρουργική

Τοποθέτηση port για έναρξη χημειοθεραπείας

Αρθρογραφία

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης