Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ωτοπλαστική

Απόστολος Β. Παγανός, MD

Απόστολος Β. Παγανός, MD

Πλαστικός Χειρουργός

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Τα «πεταχτά αυτιά», αφεστώτα ώτα επί το ορθότερον, αποτελούν συχνή αιτία ψυχολογικών προβλημάτων σε παιδιά και εφήβους αλλά και σε ενήλικες. Με την επέμβαση ωτοπλαστικής επιτυγχάνεται η αποκατάσταση φυσιολογικού σχήματος ωτός και αρμονικής γωνίας του αυτιού με την κεφαλή. Επιπλέον μπορεί να γίνει διαχείρηση του μεγέθους του αυτιού σε περιπτώσεις μεγάλου μεγέθους.

Οι σύγχρονες τεχνικές διαμόρφωσης του χόνδρου του ωτός προσφέρουν εντελώς φυσικό αποτέλεσμα χωρίς την ανάγκη τις περισσότερες για καθήλωση του αυτιού με ράμματα, ενώ οι τομές είναι πρακτικά μη εμφανείς πίσω από το αυτί. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία, είναι σύντομη και ασφαλής και μπορεί να γίνει σε παιδιά μετά την ηλικία των 5-6 ετών.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης