ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ

Κατόπιν ραντεβού

Τηλ. 2310 90 80 90

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ

Το Παθολογικό Ιατρείο λειτουργεί καθημερινά και επιλέγεται συνήθως για την αρχική επίσκεψη του ασθενούς, που έρχεται στον Ιατρικό Πολυχώρο (Πολυιατρείο), στα πλαίσια είτε προληπτικού είτε διαγνωστικού ελέγχου ή του περιοδικού ελέγχου χρονίων νόσων. Γίνεται αρχική εκτίμηση μέσω της λήψης του ατομικού αναμνηστικού (ιατρικού ιστορικού), κλινική εξέταση και στην συνέχεια καθορισμός των απαιτούμενων περαιτέρω εξετάσεων, που εκτελούνται είτε στο Παθολογικό Ιατρείο είτε σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά εργαστήρια. Με το πέρας αυτής της διαδικασίας τίθεται η διάγνωση και καθορίζεται η θεραπεία ή γίνεται παραπομπή σε Ιατρό άλλης ειδικότητας, είτε αυτή βρίσκεται στο πλαίσιο του Ιατρικού Πολυχώρου είτε είναι της επιλογής του ασθενούς.

 

Ο Ειδικός Παθολόγος Νικόλαος Πανταζής, εξειδικεύεται στην πρόληψη, την διάγνωση, την διερεύνηση και την αντιμετώπιση του Διατροφικού και Μεταβολικού Συνδρόμου, που περιλαμβάνει την Υπέρταση, τον Σακχαρώδη Διαβήτη, τις διαταραχές των Λιπιδίων (Χοληστερίνης και Τριγλυκεριδίων), την Παχυσαρκία, και σχετίζεται πιθανώς με τις διαταραχές του Θυρεοειδούς, που εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στην χώρα μας. Παράλληλα ασχολείται συνολικά με τα θέματα της Εσωτερικής Παθολογίας, όπως οι Λοιμώξεις, η Αναιμία, οι Αναπνευστικές Παθήσεις, Χρόνια νοσήματα, Ασαφής συμπτωματολογία κλπ.

 

Στόχος της λειτουργίας του Παθολογικού Ιατρείου είναι η θεμελίωση ειλικρινούς σχέσης ιατρού-ασθενούς. Με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, επιλέγεται η εξατομικευμένη αντιμετώπιση της παθολογίας του ασθενούς με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες του, στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος που κάνει την εμπειρία όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη.

 

Ειδικά σε περιπτώσεις ασαφούς συμπτωματολογίας λαμβάνεται πάντα υπόψη ότι η εκδήλωση ενός συμπτώματος ενδεχομένως οφείλεται σε αίτιο που πιθανώς εδράζεται αλλού, και επιχειρείται πάντα αιτιολογική διερεύνηση και ποτέ μόνο συμπτωματική αντιμετώπιση. Επιπλέον, σε συνεργασία με τον ασθενή, επιδιώκεται η διευθέτηση σε σύντομο χρόνο, ώστε να προκύπτει έγκαιρα το διαγνωστικό και θεραπευτικό αποτέλεσμα. Με το πέρας της διαδικασίας ο ασθενής λαμβάνει γραπτώς ιατρική συνταγή θεραπείας, σαφείς λοιπές οδηγίες, καθώς και κατάλληλο διαιτολόγιο.

 

Με γνώμονα την ευσυνείδητη άσκηση της Ιατρικής και σεβασμό προς τον ασθενή, ήδη από την έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου, εφαρμόζονται πλήρως η ιατρική δεοντολογία, καθώς και οι πρόσφατες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων GDPR, έγκαιρα και πολύ πριν αυτές γίνουν υποχρεωτικές, με στόχο την διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου.

Πιστοποιητικά Υγείας

Στο Ιατρείο διενεργείται ο απαραίτητος κλινικο-εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος απαιτείται για την έκδοση Ιατρικών Πιστοποιητικών Υγείας, πχ για την έκδοση/ανανέωση διπλώματος οδήγησης (Ο Ιατρός είναι συμβεβλημένος με την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών), αθλητών, μαθητών, κυνηγών, εργαζομένων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ.

Σε περιπτώσεις σοβαρών νόσων, που αποτελούν κώλυμα για την εργασία, εκδίδεται σχετική Ιατρική Γνωμάτευση προς τον εργοδότη για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας.

Συνταγογράφηση Χρόνιας Θεραπείας

Ο Ιατρός είναι πιστοποιημένος στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση ιατρικών συνταγών ΕΟΠΥΥ χρόνιας ή μη θεραπείας, και λοιπών παροχών ΕΟΠΥΥ (πχ αναλωσίμων διαβήτη – ταινίες, βελόνες κλπ), καθώς και παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ για απαιτούμενο περαιτέρω εργαστηριακό, απεικονιστικό και λοιπό έλεγχο, ώστε να διευκολύνεται η κάλυψη του μεγαλύτερου χρηματικού κόστους της θεραπείας από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς.