Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

ΩΡΛ – Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου

Ωράριο Ιατρείου

Ιατρείο ΩΡΛ – Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου Prof. Doc. Med. Κ. Μαντσόπουλου

Μαντσόπουλος Κωνσταντίνος

Τακτικός καθηγητής της ωτορινολαρυγγολογίας, χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου του Πανεπιστημίου του Ερλάνγκεν (Γερμανία)

Τομείς Εξειδίκευσης

Η 15ετής εργασία του τακτικού καθηγητή (Prof. Dr. med.) Ωτορινολαρυγγολογίας, χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου Κωνσταντίνου Μαντσόπουλου στη μεγαλύτερη Πανεπιστημιακή ΩΡΛ-Κλινική της Γερμανίας (Πανεπιστήμιο Erlangen-Νυρεμβέργης) υπό τη διεύθυνση του διεθνούς κύρους Καθηγητή Prof. Dr. med. Dr. h. c. Heinrich Iro, του έδωσε την ευκαιρία να διενεργήσει προσωπικά πάνω από 7.000 χειρουργικές επεμβάσεις και να μετεκπαιδευτεί σε εξειδικευμένους τομείς της ειδικότητάς του, όπως:

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αντιμετώπιση όγκων σιελογόνων αδένων (π.χ. μέθοδος εξωκάψιας εκτομής – „extracapsular dissection“) / σιαλενδοσκόπηση  με προσωπική εμπειρία από το έτος 2007 και 38 σχετικές ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις. Ο ιατρός θεωρείται από τους πρωτοπόρους στον τομέα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σιαλενδοσκόπηση: Ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπική αντιμετώπιση σιελολιθίασης ή στενώσεων / Ο ιατρός αποτελεί μέλος της επιστημονικής ομάδας εργασίας που συνέβαλε στην καθιέρωση και μετεξέλιξη της σιαλενδοσκόπησης σε διεθνές επίπεδο.

Υπερηχογραφία κεφαλής και τραχήλου με ελαστογραφία και υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες βιοψίες  με περισσότερες από 6.000 υπερηχογραφικές εξετάσεις (Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ανώτατης βαθμίδας / οργανωτής μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων υπερηχογραφίας), βραβευθείς από την Γερμανική Εταιρία Υπερηχογραφίας για τις άνω των 40 σχετικές δημοσιεύσεις. Μοναδικός ΩΡΛ Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που κατέχει αυτό το επίπεδο εξειδίκευσης στην Υπερηχογραφία.

Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός, παραρρινίων κόλπων και βάσης κρανίου

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική θυρεοειδούς αδένα και παραθυρεοειδών αδένων (ΜΙΝΕΤ)

Πλαστική χειρουργική προσώπου (ως υποειδικότητα με πιστοποίηση)

Ωτοχειρουργικήτοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων

Χειρουργική ογκολογία Κεφαλής και Τραχήλου

Χειρουργική λαρυγγοτραχειακών στενώσεων

Φαρμακευτική ογκολογική θεραπεία κεφαλής και τραχήλου (ως υποειδικότητα με πιστοποίηση)

Θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη κι υαλουρονικό οξύ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες υπερηχογραφικές εξετάσεις

Παθήσεις

 • Κερί στο αυτί (Βύσμα κυψελίδας)
 • Κερί στο αυτί (Βύσμα κυψελίδας)
 • Εξωτερική ωτίτιδα („νόσος του κολυμβητή“)
 • Τραύματα και ξένα σώματα ακουστικού πόρου
 • Εξοστώσεις / οστεώματα έξω ακουστικού πόρου
 • Ατρησία έξω ακουστικού πόρου
 • Αφεστώτα ώτα
 • Εκκριτική ωτίτιδα (υγρό στο αυτί)
 • Σωληνίσκοι αερισμού (σωληνάκια στα αυτιά
 • Οξεία μέση πυώδης ωτίτιδα
 • Διάτρηση τυμπάνου (από oξεία μέση πυώδη ωτίτιδα)
 • Διάτρηση τυμπάνου (από τραυματισμό)
 • Ωτοσκλήρυνση
 • Βαροτραύμα ωτός
 • Χρόνια μέση ωτίτιδα
 • Χολοστεάτωμα
 • Σφαγιτιδοτυμπανικό παραγαγγλίωμα
 • Κακοήθεις όγκοι έξω και μέσου ωτός
 • Συγγενής-παιδική Βαρηκοΐα / Ωτοακουστικές εκπομπές
 • Ακουστικό τραύμα
 • Εμβοές (βουητό στα αυτιά)
 • Αιφνίδια βαρηκοΐα
 • Πρεσβυακουσία (βαρηκοΐα γεροντικής ηλικίας)
 • Ίλιγγος (ζάλη)
 • Καλοήθης περιφερικός ίλιγγος θέσεως
 • Οξεία λαβυρινθίτιδα
 • Αιθουσαία νευροπάθεια
 • Νόσος Menière
 • Ξένο σώμα στη μύτη
 • Επίσταξη (ρινορραγία, αιμορραγία από τη μύτη)
 • Σκολίωση ρινικού διαφράγμα („στραβό διάφραγμα“)
 • Διαταραχές όσφρησης
 • Υπερτροφία ρινικών κογχών
 • Αγγειοκινητική ρινίτιδα
 • Αλλεργική ρινίτιδα
 • Φαρμακευτική ρινίτιδα
 • Ιγμορίτιδα – Παραρρινοκολπίτιδα
 • Ρινικοί πολύποδες
 • Όγκοι ρινός και παραρρίνιων κόλπων
 • Οξεία αμυγδαλίτιδα
 • Αδενοειδείς εκβλαστήσεις („Κρεατάκια“)
 • Αδενοτομή
 • Χρόνια Αμυγδαλίτιδα
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Υπερτροφία Αμυγδαλών
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Ροχαλητό και Υπνική άπνοια αποφρακτικού τύπου
 • Χαλινός χείλους-γλώσσας
 • Περιαμυγδαλικό Απόστημα (απόστημα αμυγδαλών)
 • Κακοσμία στόματος
 • Εκκόλπωμα Zenker
 • Καρκίνος του ρινοφάρυγγα
 • Καρκίνος του στοματοφάρυγγα
 • Καρκίνος του υποφάρυγγα
 • Οξεία λαρυγγίτιδα
 • Οξεία επιγλωττίτιδα
 • Χρόνια λαρυγγίτιδα
 • Καλοήθεις βλάβες φωνητικών χορδών (κομβία-οζίδια, πολύποδας, κύστη, θήλωμα, οίδημα Reinke)
 • Φωνοχειρουργική – ενδοσκοπική μικροχειρουργική λάρυγγος και φωνητικών χορδών
 • Φαρυγγολαρυγγική παλινδρόμηση
 • Λευκοπλακία φωνητικών χορδών
 • Ενδοσκοπική μικροχειρουργική λάρυγγος και φωνητικών χορδών
 • Παράλυση των φωνητικών χορδών
 • Φωνοχειρουργική
 • Καρκίνος λάρυγγα
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση με Laser, κάθετη μερική λαρυγγεκτομή, ολική λαρυγγεκτομή
 • Τραύμα λάρυγγα
 • Όζοι θυρεοειδούς αδένα
 • Βρογχοκήλη
 • Υποθυρεοειδισμός – Θυρεοειδίτιδα Χασιμότο
 • Υπερθυρεοειδισμός – Νόσος Graves
 • Καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα (θηλώδης, θυλακιώδης, μυελοειδής, αναπλαστικός)
 • Μονήρες αδένωμα παραθυρεοειδούς αδένα
 • Ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή
 • Υπερπλασία παραθυρεοειδών αδένων
 • Παραθυρεοειδεκτομή με ορθοτοπική μερική εμφύτευση παραθυρεοειδούς
 • Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου
 • Χειρουργική αφαίρεση κύστης – συριγγίου θυρεογλωσσικού πόρου
 • Σιαλαδενίτιδα (φλεγμονή σιελογόνων αδένων)
 • Βατράχιο υπογλωσσίου αδένα
 • Μαρσιποποίηση βατραχίου, επί εμμονής διαστοματική αφαίρεση υπογλωσσίου αδένα με τοπική αναισθησία
 • Σιελολιθίαση/ στένωση εκφορητικού πόρου σιελογόνου αδένα (Σιαλαδενοσκόπηση, ενδοσκοπική / διαστοματική / συνδυαζόμενη αφαίρεση λίθων ή διαστολή στενώσεων)
 • Καλοήθεις όγκοι σιελογόνων αδένων (πλειόμορφο αδένωμα ή „μεικτός όγκος“, κυσταδενολέμφωμα ή όγκος του Warthin) – εξωκάψια εκτομή, πλάγια, ολική παρωτιδεκτομή
 • Αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. σύνδρομο Sjogren, σύνδρομο Mikulicz, σαρκοείδωση)
 • Πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς κακοήθεις όγκοι σιελογόνων αδένων – υπογναθεκτομή, ολική παρωτιδεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό, σε προσεκτικά επιλεγμένες περιπτώσεις ελάχιστα επεμβατική παρωτιδεκτομή
 • Βραγχιακές κύστεις τραχήλου
 • Κυστικό ύγρωμα
 • Λεμφαγγείωμα
 • Παραγαγγλίωμα τραχήλου
 • Νευρογενείς όγκοι τραχήλου
 • Όγκοι παραφαρυγγικού διαστήματος
 • Λεμφαδενικές μεταστάσεις καρκίνου κεφαλής και τραχήλου

Χειρουργικές Επεμβάσεις

 • Aδενοτομή
 • Aμυγδαλεκτομή
 • Παρακέντηση τυμπανικής μεμβράνης / τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Αφεστώτα Ώτα (πεταχτά αυτιά)
 • Λειτουργική και αισθητική ρινοπλαστική (σε επιλεγμένες περιπτώσεις με λήψη πτερυγιαίου ή πλευρικού χόνδρου)
 • Πλαστική ρινικού διαφράγματος για διόρθωση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος
 • Βλεφαροπλαστική
 • Ωτοπλαστική
 • Επεμβάσεις αποκατάστασης παραλύσεων του προσωπικού νεύρου και του παραλυτικού προσώπου.
 • Αφαίρεση δερματικών βλαβών κι αποκατάσταση του ελλείματος με τοπικούς κρημνούς (παράμεσος μετωπιαίος, ρινοχειλικός, κτλ)
 • Αφαίρεση προωτιαίου συριγγίου
 • Διόρθωση ουλών
 • Αφαίρεση εξοστώσεων έξω ακουστικού πόρου
 • Ενδοσκοπική ωτοχειρουργική
 • Τυμπανοπλαστική τύπου Ι-ΙΙΙ, οσταριοπλαστικές για χειρουργική αντιμετώπιση χρόνιας μέσης ωτίτιδας ή χολοστεατώματος
 • Μαστοειδεκτομή
 • Ωτοσκλήρυνση – αναβολοτομή
 • Αποσυμπίεση και αποκατάσταση του προσωπικού νεύρου
 • Αφαίρεση όγκων του έξω και μέσου ωτός
 • Κοχλιακή εμφύτευση
 • Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός και παραρρινίων κόλπων με χρήση Shaver επί πολυποδιάσεως
 • Ενδοσκοπική μέση αντροστομία, ηθμοειδεκτομή, διάνοιξη μετωπιαίου και σφηνοειδούς κόλπου για αντιμετώπιση κεφαλαλγίας, φλεγμονών και όγκων
 • Ενδοσκοπική μαρσιποποίηση βλεννοπυοκηλών
 • Ενδοσκοπική δακρυοασκορινοστομία για αντιμετώπιση δακρύρροιας σε περίπτωση στένωσης, φλεγμονής και όγκων της δακρυικής συσκευής
 • Ενδοσκοπική σύγκλειση συριγγίων εγκεφαλονωτιαίου υγρού
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση και αντιμετώπιση μηνιγγο-εγκεφαλοκηλών
 • Εκτεταμένες ενδοσκοπικές και εξωτερικές προσπελάσεις για καλοήθεις και κακοήθεις όγκους ρινός και παραρρινίων
 • Οστεοπλαστική αντιμετώπιση καταγμάτων
 • Χειρουργική αντιμετώπιση σκολίωσης ρινικού διαφράγματος (ενδοσκοπικά σε επιλεγμένες περιπτώσεις) και υπερτροφίας ρινικών κογχών (κογχοτομή, κογχοπλαστική, υποβλεννογόνιος καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες)
 • Διατομή και πλαστική επανασυρραφή του χαλινού γλώσσας και χείλους
 • Αφαίρεση όγκων υπερώας, παρειάς, εδάφους στόματος
 • Αμυγδαλοτομή (Μερική αμυγδαλεκτομή, σμίκρυνση αμυγδαλών)
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος (απόστημα αμυγδαλής)
 • Επεμβάσεις ροχαλητού και υπνικής άπνοιας (φαρυγγουπερώιοπλαστική, μείωση του μεγέθους της σταφυλής)
 • Διαστοματική (με χρήση CO2 Laser) / διατραχηλική αντιμετώπιση εκκολπώματος Zenker
 • Αφαίρεση όγκων φάρυγγα με Laser
 • Ριζική αμυγδαλεκτομή
 • Γλωσσεκτομές (μερική, τμηματική, ημιγλωσσεκτομή)
 • Αποκατάσταση ελλειμάτων με μισχωτούς και ελεύθερους κρημνούς
 • Φωνοχειρουργική – Μικροχειρουργική λάρυγγος και φωνητικών χορδών
 • Μικρολαρυγγοσκόπηση με λήψη βιοψίας
 • Αφαίρεση πολυπόδων φωνητικών χορδών
 • Αφαίρεση κύστεων
 • Θεραπεία οιδήματος Reinke
  (Σπάνιες περιπτώσεις) φωνητικών κομβίων
 • Αφαίρεση λευκοπλακιών
 • Αφαίρεση λαρυγγοκήλης (ενδοσκοπική μαρσιποποίηση, εξωτερική διατραχηλική προσπέλαση)
 • Θυρεοπλαστικές
 • Τραχειοστομία
 • Τοποθέτηση σωλήνα Montogomery επί υπογλωττιδικών στενώσεων
 • Κρικοτραχειακή εκτομή (κατά Pearson) επί υπογλωττιδικών στενώσεων
 • Τραχειοπλαστική με τελικοτελική αναστόμωση τραχείας επί τραχειακών στενώσεων ή όγκων
 • Σύγκλειση τραχειοοισοφαγικών συριγγίων με κρανιακή κινητοποίηση τραχείας (π.χ. επί ανεπάρκειας φωνητικής πρόθεσης σε λαρυγγεκτομηθέντες)
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκων λάρυγγα με CO2 Laser (π.χ. laser χορδεκτομή)
 • Μερική λαρυγγεκτομή (κάθετη, οριζόντια-υπεργλωττιδική, υπερκρικοειδική)
 • Ολική λαρυγγεκτομή
 • Ημιθυρεοειδεκτομή/Ολική θυρεοειδεκτομή υπό νευροδιέγερση, αυτοφθορισμό παραθυρεοειδών και ελάχιστη τομή (MINET: minimal invasive non-endoscopic thyroidectomy)
 • Παραθυρεοιδεκτομή με ελάχιστη τομή και διεγχειρητικό έλεγχο παραθορμόνης επί αδενώματος παραθυρεοειδών ή τριτογενούς υπερπαραθυρεοειδισμού (με ορθοτοπική εμφύτευση παραθυρεοειδικού ιστού)
 • Μεγάλη εμπειρία σε περιπτώσεις επαναληπτικού χειρουργείου (revision) υπό νευροδιέγερση π.χ. σε περιπτώσεις υποτροπής βρογχοκήλης ή τοπικής υποτροπής καρκίνου θυρεοειδούς
 • Κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός (ζώνη VI) υπό νευροδιέγερση και πλάγιος λεμφαδενικός καθαρισμός (ζώνες II-V) σε καρκίνο θυρεοειδούς
 • Διαγνωστική σιαλενδοσκόπηση
  Σιαλενδοσκοπικά καθοδηγούμενη αφαίρεση λίθων παρωτίδας και υπογναθίου αδένα
 • Αφαίρεση λίθων υπογναθίου αδένα με μαρσιποποίηση του εκφορητικού πόρου υπό τοπική αναισθησία
 • Μαρσιποποίηση βατραχίου (ranula) υπό τοπική αναισθησία
 • Αφαίρεση υπογλωσσίου αδένα επί υποτροπής βατραχίου υπό τοπική αναισθησία
 • Αφαίρεση υπογναθίου αδένα
 • Mακροχρόνια κλινική και επιστημονική εμπειρία στην ελάχιστα επεμβατική παρωτιδεκτομή (εξωκάψια εκτομή, extracapsular dissection) υπό νευροδιέγερση
 • Πλάγια παρωτιδεκτομή υπό νευροδιέγερση
 • Ολική παρωτιδεκτομή υπό νευροδιέγερση
 • Ριζική παρωτιδεκτομή με στατική ή δυναμική αποκατάσταση (αναστόμωση) του προσωπικού νεύρου
 • Χειρουργική αφαίρεση μέσης τραχηλικής κύστης – συριγγίου θυρεογλωσσικού πόρου
 • Χειρουργική αφαίρεση πλάγιας τραχηλικής κύστης
 • Χειρουργική αφαίρεση κυστικών υγρωμάτων, λιπωμάτων, νευρογενών όγκων, παραγαγλιωμάτων και λοιπών καλοήθων βλαβών του τραχήλου
 • Ελάχιστα επεμβατική αφαίρεση όγκων παραφαρυγγικού διαστήματος με υπογνάθια, διαπαρωτιδική ή διαστοματική προσπέλαση (σε προσεκτικά επιλεγμένες περιπτώσεις)
 • Λεμφαδενικός καθαρισμός (εκλεκτικός, τροποποιημένος ριζικός, ριζικός) επί καρκίνου κεφαλής και τραχήλου
 • Μακροχρόνια εμπειρία σε πρωτοποριακό κέντρο αναφοράς στην Υπερηχοτομογραφία Κεφαλής και τραχήλουΔιενέργεια άνω των 6000 υπερηχογραφικών μελετών
 • Διεύθυνση 33 σεμιναρίων Υπερηχοτομογραφίας στην Ωτορινολαρυγγολογία
 • Πιστοποίηση ανώτατου επιπέδου ως εκπαιδευτής Υπερηχογραφίας κατόπιν εξετάσεων από την Γερμανική Εταιρεία Υπερηχογραφίας
 • Πιστοποίηση του δικαιώματος διενέργειας υπερηχογραφίας κατόπιν εξετάσεων στο Υπουργείο Υγείας

Αρθρογραφία & Videos

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης