Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Εύκαμπτη Ουρητηροσκόπηση

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Εύκαμπτη ΟυρητηροσκόπησηΗ εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση διενεργείται με την βοήθεια ειδικού οργάνου που ονομάζεται εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο.

Το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο είναι ένα πολύ λεπτό ενδοσκόπιο με μήκος που του επιτρέπει την πρόσβαση διαμέσου της ουρήθρας, της κύστης και του ουρητήρα σε όλες τις μοίρες του νεφρού. Το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο έχει κανάλι εργασίας μέσα από το οποίο μπορούν να εισαχθούν εργαλεία όπως καλάθια σύλληψης και ίνες laser λιθοτρίπτη πολύ μικρής διαμέτρου. Η κύρια ένδειξη για την επέμβαση με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο αποτελούν οι λίθοι του κάτω πόλου του νεφρού με διάμετρο μικρότερη από 15 χιλιοστά ή πολλαπλοί μικροί λίθοι των καλύκων που διαφορετικά θα απαιτούσαν πολλαπλές συνεδρίες εξωσωματικής λιθοτριψίας. Επίσης, χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις διαγνωστικής διερεύνησης ελλειμμάτων πλήρωσης της νεφρικής πυέλου.

Η εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση απαιτεί γενική αναισθησία και συνθήκες χειρουργείου. Ένα ουρητηρικό θηκάρι πρόσβασης (ureteral access sheath) τοποθετείται πάνω σε οδηγό σύρμα υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο. Στη συνέχεια το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο προωθείται στο νεφρό μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο λίθος. Μέσα από το όργανο αυτό εισάγονται οι λιθοτρίπτες που θρυμματίζουν το λίθο, αλλά και οι ειδικές λαβίδες που τον συλλαμβάνουν και τον αφαιρούν. Συνήθως στο τέλος του χειρουργείου τοποθετείται ένας ουρητηρικός καθετήρας (pig-tail) στον ουρητήρα και ένας καθετήρας στην κύστη.

Ο ασθενής συνήθως μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο την ίδια μέρα.

Τα πλεονεκτήματα της εύκαμπτης ουρητηροσκόπησης συγκριτικά με την διαδερμική νεφρολιθοτριψία είναι:

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης