ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος κατά την οποία η επέμβαση δεν εκτελείται μέσω τομής του δέρματος και των υποκείμενων στρωμάτων, αλλά μέσω μικρών οπών όπου τοποθετούνται ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία τα οποία χειρίζεται ο λαπαροσκοπικός χειρουργός.

 

Η λαπαροσκοπική επέμβαση αρχίζει με την δημιουργία μιας αρχικής οπής 1εκ., διαμέσου της οποίας  χορηγείται αέριο (συνήθως CO2 ) μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, η οποία διογκώνεται κάνοντας εφικτή την επισκόπηση των ενδοκοιλιακών οργάνων. Στην συνέχεια τοποθετείται η λαπαροσκοπική κάμερα, η οποία μπορεί ωα μεταφέρει σε μεγέθυνση μέχρι και 15 φορές την εικόνα σε ειδική οθόνη. Αφού τοποθετηθούν υπό άμεση όραση και τα υπόλοιπα λαπαροσκοπικά εργαλεία , ο χειρουργός εκτελεί με μεγάλη ακρίβεια, αναίμακτα και με ελάχιστο τραυματισμό των ιστών την απαιτούμενη επέμβαση.

 

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής συγκριτικά με την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση είναι:

Πιο ακριβής διενέργεια της επέμβασης, λόγω της χρήσης κάμερας με μεγέθυνση 10-15 φορές.

Τραυματισμός των ιστών σε μικρότερη έκταση.

Μικρότερη απώλεια αίματος, επομένως και μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης του ασθενή.

Ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενή.

Μικρότερος χρόνος νοσηλείας στην κλινική.

Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος.

Γρηγορότερη επάνοδος του ασθενή στην καθημερινή του δραστηριότητα.

Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, λόγω των μικρότερων ουλών.

Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα όπως η διαπύηση ,η διάσπαση του χειρουργικού τραύματος, μετεγχειρητική κήλη.

Σημαντικά μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση του ασθενή.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική βρίσκει εφαρμογή σε ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων του ουροποιητικού.