Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Καρδιακή Ανεπάρκεια

Νικητόπουλος Ν. Αθηνόδωρος

Νικητόπουλος Ν. Αθηνόδωρος

Επεμβατικός Καρδιολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η Καρδιακή Ανεπάρκεια αποτελεί την κατάσταση εκείνη κατά την οποία η καρδιά χάνει ένα ποσοστό της δύναμης της. Σε κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό είναι μικρό και σε άλλες μεγαλύτερο, ανάλογα την αιτία.

Οι βασικές αιτίες είναι η στεφανιαία νόσος (έμφραγμα/στηθάγχη), η αρτηριακή υπέρταση, οι βαλβιδοπάθειες και οι μυοκαρδιοπάθειες.

Το κυριότερο σύμπτωμα αποτελεί η εύκολη κόπωση, είτε με τη μορφή της αδυναμίας, είτε με τη μορφή της δύσπνοιας στις καθημερινές δραστηριότητες. Άλλα συχνά συμπτώματα είναι το περιφερικό οίδημα (“πρήξιμο” στα πόδια) και η αδυναμία του ασθενούς να αναπαυθεί ξαπλωμένος.

Η υποψία της Καρδιακής Ανεπάρκειας τίθεται λόγω των παραπάνω συμπτωμάτων, αλλά η διάγνωση καθορίζεται με τον υπέρηχο καρδιάς, όπου φαίνεται η μειωμένη δύναμη του καρδιακού μυ.

Η θεραπεία του συνδρόμου είναι καταρχήν φαρμακευτική, συνοδευόμενη από αλλαγές σε κοινωνικές συνήθειες (π.χ. κάπνισμα, διατροφή κτλ). ενώ περαιτέρω εξετάσεις πρέπει να διενεργηθούν, ανάλογα την αιτία, που προκάλεσε το πρόβλημα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα, ειδικά στην ποιότητα ζωής των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και στην επιβίωση τους, αρκεί να τηρούνται πιστά οι οδηγίες των ιατρών και ο επανέλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης