Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αγγειοπλαστική Στεφανιαίων Αγγείων (Μπαλονάκι)

Νικητόπουλος Ν. Αθηνόδωρος

Νικητόπουλος Ν. Αθηνόδωρος

Επεμβατικός Καρδιολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ
Η αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων (μπαλονάκι) είναι η επεμβατική θεραπεία της στεφανιαίας νόσου και πραγματοποιείται από επεμβατικούς καρδιολόγους. Ακολουθεί τη στεφανιογραφία, σε περιπτώσεις εμφράγματος μυοκαρδίου και στηθάγχης κι όταν αναγνωρίζονται στενώσεις ή αποφράξεις, που είναι βολικό να διορθώνονται με αυτή τη μέθοδο. Γίνεται υπό τοπική αναισθησία, όπως και η στεφανιογραφία. Ο επεμβατικός καρδιολόγος εισάγει στο πάσχον αγγείο ένα ειδικής κατασκευής μπαλόνι με το οποίο διαστέλλει τη στένωση, προετοιμάζοντάς τη για το τελικό κομμάτι της διαδικασίας, που είναι η εισαγωγή μεταλλικής πρόθεσης, το γνωστό stent. Το στεντ αποτρέπει την επαναστένωση της αρτηρίας. Αποτελεί μια πολύ ασφαλής αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, με τις επιπλοκές της να μην ξεπερνούν το 0,5%.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης