Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λαπαροσκοπική Ουρολογία

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος κατά την οποία η επέμβαση δεν εκτελείται μέσω τομής του δέρματος και των υποκείμενων στρωμάτων, αλλά μέσω μικρών οπών όπου τοποθετούνται ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία τα οποία χειρίζεται ο λαπαροσκοπικός χειρουργός.

Η λαπαροσκοπική επέμβαση αρχίζει με την δημιουργία μιας αρχικής οπής 1εκ., διαμέσου της οποίας  χορηγείται αέριο (συνήθως CO2 ) μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, η οποία διογκώνεται κάνοντας εφικτή την επισκόπηση των ενδοκοιλιακών οργάνων. Στην συνέχεια τοποθετείται η λαπαροσκοπική κάμερα, η οποία μπορεί ωα μεταφέρει σε μεγέθυνση μέχρι και 15 φορές την εικόνα σε ειδική οθόνη. Αφού τοποθετηθούν υπό άμεση όραση και τα υπόλοιπα λαπαροσκοπικά εργαλεία , ο χειρουργός εκτελεί με μεγάλη ακρίβεια, αναίμακτα και με ελάχιστο τραυματισμό των ιστών την απαιτούμενη επέμβαση.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής συγκριτικά με την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση είναι:

Η λαπαροσκοπική χειρουργική βρίσκει εφαρμογή σε ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων του ουροποιητικού.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης