Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Διουρηθρική διατομή του προστάτη (TUIP)

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η διουρηθρική διατομή του προστάτη είναι η ενδοσκοπική μέθοδος που, με  ειδικά κοπτικά όργανα που εισέρχονται μέσα από την ουρήθρα, δεν αφαιρείται καθόλου προστατικός ιστός, αλλά γίνεται διάνοιξη της προστατικής ουρήθρας. Πραγματοποιούνται μία ή δύο βαθιές διατομές ή αυλάκια από τον αυχένα της κύστης έως το σπερματικό λοφίβιο της προστατικής ουρήθρας. Οι διατομές αυτές διανοίγουν την ουρήθρα, την κάνουν ευρύτερη και έτσι βοηθούν να γίνει η ούρηση ευκολότερη. Στο τέλος της επέμβασης τοποθετείται ουροκαθετήρας.

Η μέθοδος αυτή βρίσκει εφαρμογή σε ασθενείς με μικρό, σε μέγεθος, προστάτη, αλλά με έντονα αποφρακτικά συμπτώματα.

Τα πλεονεκτήματα της επέμβασης είναι:

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης