Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ρομποτική Ουρολογία

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ρομποτική ΧειρουργικήΗ ρομποτική χειρουργική, αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής. Κατά βάση είναι μία λαπαροσκοπική επέμβαση που εκτελείται με την βοήθεια του ρομπότ.

Πρόκειται δηλαδή για μια ελάχιστα τραυματική και επεμβατική χειρουργική μέθοδο, κατά την οποία οι χειρουργικοί χειρισμοί εκτελούνται με εξαιρετική ακρίβεια με την βοήθεια πολύ λεπτών και εύκαμπτων εργαλείων, τα οποία εισέρχονται στο εσωτερικό του σώματος του ασθενούς μέσα από μικροσκοπικές οπές στο δέρμα, αποφεύγοντας έτσι τις μεγάλες και επώδυνες τομές.

Η εφαρμογή των ρομποτικών συστημάτων στην εκτέλεση ουρολογικών επεμβάσεων είναι το φάσμα που καλύπτει η Ρομποτική Ουρολογία.

Το ρομποτικό σύστημα da Vinci είναι το πρώτο υπάρχων σύστημα ρομποτικής χειρουργικής.

Τα  πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, εκτός από τα γνωστά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, όπως:

Η μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση, προσθέτει και νέα πλεονεκτήματα, κυρίως για τον χειρουργό, όπως:

Το ρομποτικό σύστημα da Vinci πραγματοποιεί όλο το φάσμα των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, πολλαπλασιάζοντας έτσι τα σημαντικά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει η απλή λαπαροσκοπική χειρουργική για τον ασθενή, είναι οι εξής:

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης