Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ρινοπλαστική

Απόστολος Β. Παγανός, MD

Απόστολος Β. Παγανός, MD

Πλαστικός Χειρουργός

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΡινοπλαστικήΗ μύτη ως προέχων μέρος του προσώπου παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική εικόνα του ατόμου και η αισθητική της αποκατάσταση είναι στις μέρες μας από τις πιο συχνές στην Πλαστική Χειρουργική.

Με τη ρινοπλαστική μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέγεθος της ρινός, να επιτύχουμε την εξάλειψη του ενοχλητικού ήβου (καμπούρας) και να αποκαταστήσουμε το ακρορίνιο (tip) συνήθως ανορθώνοντάς το ή αλλλάζοντας τη γωνία μεταξύ της μύτης και του στόματος. Μια επέμβαση ρινοπλαστικής μπορεί στον ίδιο χρόνο να συνδυαστεί με αποκατάσταση και λειτουργικών ενοχλήμάτων (σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφικές ρινικές κόγχες, ροχαλητό ή αίσθημα βουλωμένης μύτης).

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και η τεχνική που ακολουθείται μπορεί να είναι με την «κλειστή» ( εσωτερικά της μύτης οι τομές) ή την «ανοικτή» ( ελάχιστα εμφανής τομή στη στυλίδα) μέθοδο.

Για τις 5-7 ημέρες ο ασθενής φέρει ειδικό νάρθηκα, ενώ οι εκχυμώσεις και το οίδημα υποχωρούν σταδιακά μέσα στις 2 πρώτες εβδομάδες, οπότε γίνεται και η επιστροφή στην καθημερινότητα και στις κοινωνικές υποχρεώσεις.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης