Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αποκατάσταση Μαστού μετά από Μαστεκτομή

Απόστολος Β. Παγανός, MD

Απόστολος Β. Παγανός, MD

Πλαστικός Χειρουργός

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο μαστός, το σύμβολο ομορφιάς και θηλυκότητας της γυναίκας βρίσκεται διαρκώς στο στόχαστρο του καρκίνου. Δυστυχώς με το πέρασμα των χρόνων ο καρκίνος του στήθους πλήττει εκατομμύρια γυναικών σε όλο τον κόσμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο να γίνονται εκατοντάδες χιλιάδες μαστεκτομές.

Στόχος της αποκατάστασης μαστού είναι η δημιουργία ενός νέου μαστού, συμμετρικού με τον υγιή. Η μαστεκτομή είναι μία ακρωτηριαστική επέμβαση για τη γυναίκα, σωματικά και ψυχολογικά και η παρέμβαση του Πλαστικού Χειρουργού καταλυτική, όχι μόνο στην επίτευξη αρμονικής εμφάνισης, αλλά ουσιαστικά στην κοινωνική επάνοδο και την ψυχολογική τόνωση της γυναίκας νικήτριας στη μάχη με τον καρκίνο.

Πότε και πώς γίνεται η πλαστική αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή

Η επίσκεψη στον Πλαστικό Χειρουργό μπορεί να γίνει πριν την μαστεκτομή για να συζητήσει η ασθενής τις δυνατότητες αποκατάστασης –σε συνεννόηση με τον ογκολόγο ή μαστολόγο της- μιας και μπορεί αυτή να γίνει άμεσα (στον ίδιο χρόνο με τη μαστεκτομή), ή εναλλακτικά σε δεύτερο χρόνο από 6 έως 12 μήνες, ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου και την συμπληρωματική του θεραπεία (χήμειο/άκτινοθεραπεία).

Η αποκατάσταση μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης και διατατήρων δέρματος, είτε με τη χρήση ιστού (δέρματος, λίπους ή/και μυός) από την ίδια την ασθενή, συνήθως από την περιοχή της κοιλίας, των γλουτών ή της ράχης ( κρημνός του πλατέος ραχιαίου μυός).

Η χρήση ενθεμάτων σιλικόνης έχει μικρότερο ποσοστό επιπλοκών, δεν δημιουργούνται επιπλέον ουλές πλην της μαστεκτομής και έχει μικρό χρόνο νοσηλείας. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η τοποθέτηση αρχικά διατατήρα δέρματος, οπότε  η αποκατάσταση γίνεται σε δύο στάδια χειρουργικά.   Ένα επιπλέον μειονέκτημα της χρήσης ενθεμάτων (ενδεχομένως και όλων των επιλογών αποκατάστασης) είναι η πιθανότητα διόρθωσης του υγιούς μαστού( σμίκρυνση ή ανόρθωση) για την επίτευξη συμμετρίας.

Η χρήση αυτόλογων ιστών, προϋποθέτει εξοικείωση με μικροχειρουργικές τεχνικές, είναι πολύωρη επέμβαση και στηρίζεται στη λήψη μυοδερματικού κρημνού(TRAM flap) ή κρημνού διατιτραινουσών των  κάτω επιγάστριων αγγείων( DIEP flap) από την κοιλιά. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η επίτευξη φυσικού αποτελέσματος, πολύ κοντά στο φυσικά πτωτικό σχήμα του ετερόπλευρου μαστού, χωρίς την αίσθηση ξένου σώματος. Κάποιες γυναίκες επωφελούνται καθώς παράλληλα βελτιώνεται και η περιοχή της κοιλίας, σαν κοιλιοπλαστική. Στα μειονεκτήματα βέβαια σημειώνεται η εμφάνιση ουλών και σε άλλες περιοχές που ειδικά στην περιοχή της ράχης μπορεί να ενοχλητικές.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα επιλεγεί, το τελικό αποτέλεσμα συμπληρώνεται και με την αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλής και θηλαίας άλω, με τη δημιουργία νέας θηλής και τη βοήθεια και του ιατρικού τατουάζ, ώστε τελικά η γυναίκα να αποκτήσει ένα αρμονικό και με φυσική εμφάνιση νέο στήθος.

Το κομμάτι της αποκατάστασης στηρίζεται στην συνεργασία Πλαστικού χειρουργού και Ογκολόγου ή Χειρουργού Μαστού για την αποτελεσματικότερη θεραπεία, αλλά και Ιατρού με ασθενή για την επιλογή της πιο ταιριαστής μεθόδου και επιθυμητού αποτελέσματος.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης