ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΜΕΡΙΚΗ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΝΕΦΡΟΥ

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΗΞΙΑ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΠΥΕΛΟΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΝΕΦΡΟΟΥΡΗΤΗΡΕΚΤΟΜΗ

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΠΥΕΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΛΙΘΟΤΟΜΗ

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΑ

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΛΥΣΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΤΟΠΟΥ ΟΡΧΙ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΚΤΟΜΗ

Η ρομποτική χειρουργική, αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής. Κατά βάση είναι μία λαπαροσκοπική επέμβαση που εκτελείται με την βοήθεια του ρομπότ. Πρόκειται δηλαδή για μια ελάχιστα τραυματική και επεμβατική χειρουργική μέθοδο, κατά την οποία οι χειρουργικοί χειρισμοί εκτελούνται με εξαιρετική ακρίβεια με την βοήθεια πολύ λεπτών και εύκαμπτων εργαλείων, τα οποία εισέρχονται στο εσωτερικό του σώματος του ασθενούς μέσα από μικροσκοπικές οπές στο δέρμα, αποφεύγοντας έτσι τις μεγάλες και επώδυνες τομές. Η εφαρμογή των ρομποτικών συστημάτων στην εκτέλεση ουρολογικών επεμβάσεων είναι το φάσμα που καλύπτει η Ρομποτική Ουρολογία.

 

Το ρομποτικό σύστημα da Vinci είναι το πρώτο υπάρχων σύστημα ρομποτικής χειρουργικής.

 

Τα  πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, εκτός από τα γνωστά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, όπως:

Η μεγέθυνση της εικόνας κατά 10 έως 15 φορές και ο καλύτερος φωτισμός.

Ο ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών

Οι μηδαμινές απώλειες αίματος

Η ταχύτερη ανάρρωση και γρηγορότερη κινητοποίηση των ασθενών.

Η ταχύτερη έξοδος από την κλινική και η ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες

Το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω των μικρότερων ουλών.

Η ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου.

Οι ελάχιστες μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως η διαπύηση, η διάσπαση, η μετεγχειρητική κήλη, κ.α..

Η μικρότερη καρδιαγγειακή και αναπνευστική επιβάρυνση, προσθέτει και νέα πλεονεκτήματα, κυρίως για τον χειρουργό, όπως:

Η μεγαλύτερη ακρίβεια και πρωτοφανή δεξιότητα στις χειρουργικές κινήσεις, επειδή οι χειρισμοί του χειρουργού στην κονσόλα μετατρέπονται πιστά σε κίνηση των χειρουργικών βραχιόνων και εξαλείφεται πλήρως ο φυσιολογικός τρόμος (τρέμουλο) των χεριών

Η τρισδιάστατη εικόνα συγκριτικά με την δισδιάστατη της λαπαροσκοπικής.

Η εξαιρετική ευκολία πραγματοποίησης δύσκολων χειρουργικών χειρισμών. Τα λαπαροσκοπικά εργαλεία των ρομποτικών βραχιόνων μπορούν να πραγματοποιήσουν όχι μόνο όλες τις κινήσεις που πραγματοποιεί το ανθρώπινο χέρι (7 βαθμοί ελευθερίας στην κίνηση), με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια δεξιότητα αλλά και ταυτόχρονα να περιστρέφονται σχεδόν 360 μοίρες μέσα στο χειρουργικό πεδίο, ξεπερνώντας έτσι ακόμα και τις δυνατότητες κίνησης του ανθρώπινου χεριού

Η δυνατότητα να βλέπει ο χειρουργός άριστα σε σημεία που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμιά οπτική πρόσβαση και ταυτόχρονα να χειρουργεί με απόλυτη ακρίβεια.

Η δυνατότητα να διενεργεί πολύωρες επεμβάσεις καθήμενος στην κονσόλα και όχι όρθιος.

Το ρομποτικό σύστημα da Vinci πραγματοποιεί όλο το φάσμα των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, πολλαπλασιάζοντας έτσι τα σημαντικά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει η απλή λαπαροσκοπική χειρουργική για τον ασθενή, είναι οι εξής:

παθήσεις των επινεφριδίων

Επινεφριδεκτομή, μερική ή ολική αφαίρεση επινεφριδίου

παθήσεις των νεφρών

Ριζική νεφρεκτομή για μεγάλους όγκους του νεφρού.

Μερική νεφρεκτομή για μικρούς και περιφερικά κείμενους όγκους του νεφρού με σκοπό την μέγιστη δυνατή διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας.

Ριζική νεφροουρητηρεκτομή για όγκους του ουρητήρα ή της νεφρικής πυέλου.

Αφαίρεση πολύ μεγάλων ή συμπτωματικών κύστεων του νεφρού.

Νεφροπηξία σε περιπτώσεις νεφροπτώσεως ή κινητού νεφρού

παθήσεις του ουρητήρα και της νεφρικής πυέλου

Πυελοπλαστική σε στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής.

Ουρητηρολιθοτομή. Την αφαίρεση, δηλαδή μεγάλων και σφηνωμένων λίθων του ουρητήρα.

Ουρητηρόλυση, την λύση δηλαδή, συμφύσεων του ουρητήρα , όπως συμβαίνει στην οπισθοπεριτοναική ίνωση.

Αντιμετώπιση στενωμάτων ουρητήρα, με την επανεμφύτευση του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη.

παθήσεις της ουροδόχου κύστης

Αφαίρεση μεγάλων εκκολπωμάτων ή και λίθων της ουροδόχου κύστης

Ριζική κυστεκτομή και δημιουργία μίας εγκρατούς ορθότοπης νεοκύστης ή μίας ουρητηροειλεοστομίας σε ασθενείς με διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης

παθήσεις του προστάτη

Pιζική προστατεκτομή με ή χωρίς πυελικό λεμφαδενικό καθαρισμό για καρκίνο του προστάτη με σκοπό την μέγιστη διατήρηση της στύσης και της εγκράτειας των ούρων

Απλή προστατεκτομή για την αντιμετώπιση καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη σε ευμεγέθη αδενώματα με συνυπάρχουσα χειρουργική παθολογία, όπως με μεγάλους ή πολλαπλούς λίθους της ουροδόχου κύστης, μεγάλα εκκολπώματα της κύστης, κ.α..

παθήσεις του πέους

βουβωνική λεμφαδενεκτομή για σταδιοποίηση ή θεραπεία του καρκίνου του πέους

παθήσεις του όρχι

κιρσοκήλης

οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή στον καρκίνο του όρχι.

Αναζήτηση κοιλιακου έκτοπου όρχι.