Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αυξητική Μαστού

Απόστολος Β. Παγανός, MD

Απόστολος Β. Παγανός, MD

Πλαστικός Χειρουργός

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

αυξητική μαστούΗ αυξητική στήθους έχει ως στόχο την αύξηση του μεγέθους του μαστού ( σε καταστάσεις υποπλασίας του μαζικού αδένα) ή την επίτευξη συμμετρίας (σε περιπτώσεις ανισομαστίας) καθώς και την βελτίωση του σχήματος και του όγκου του μαστού, λόγω μεταβολών του μετά από απώλλεια βάρους, εγκυμοσύνη, θηλασμό.

Γίνεται με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης τελευταίας γενιάς, εγκεκριμμένων από όλους τους οργανισμούς υγείας, τα οποία επιλέγονταιμέσα από μια μεγάλη γκάμα ανάλογα με το σχήμα, το μέγεθος και την υφή τους.

Η προεγχειρητική εκτίμηση της γυναίκας είναι πολύ σημαντική γιατί σε αυτή αποφασίζεται το τελικό επιθυμητό μέγεθος σε σχέση και με το υπόλοιπο σώμα, η τεχνική τοποθέτησης του ενθέματος (κάτω από τον μαζικό αδένα ή κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ ή/και κάτω από την περιτονία του μυός), η οδός προσπέλασης (υπομάστια, περιθηλαία, από τη μασχάλη), ενώ επιπλέον γίνονται μετρήσεις και εκτίμηση του υπάρχοντος μαστού, της ποιότητας του δέρματος, συνύπαρξη ανωμαλιών ή ασυμμετρίας κτλ.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και συνήθως απαιτείται η παραμονή στην κλινική για μια ημέρα. Για τις επόμενες εβδομάδες γίνεται χρήση ειδικού ελαστικού στηθόδεσμου και η επάνοδος στην καθημερινότητα σε 7-10 ημέρες.

Στόχος του Πλαστικού Χειρουργού είναι η επίτευξη ενός φυσικού αποτελέσματος, ταιριαστού με το σωματότυπο και την ιδιοσυγκρασία της κάθε γυναίκας.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης