Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Νεφρολόγος

Ωράριο Ιατρείου

Νεφρολογικό – Υπερτασιολογικό ιατρείο της Βαρέτα Γεωργίας

Νεφρολόγος, Βαρέτα Γεωργία - Macohealth

Βαρέτα Γεωργία

Ειδικός Νεφρολόγος

Τομείς Εξειδίκευσης / Υπηρεσίες

Αρτηριακή υπέρταση

Holter 24ωρης καταγραφής πίεσης

Χρόνια νεφρική νόσος

Οξεία νεφρική βλάβη

Διαβητική νεφροπάθεια

Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος

Όγκοι του ουροποιητικού συστήματος

Νεφρολιθίαση

Αιματουρία – Λευκωματουρία

Νεφροπάθειες συστηματικών παθήσεων

Σπειραματονεφρίτιδες

Προετοιμασία ένταξης σε αιμοκάθαρση

Συνταγογράφηση φαρμάκων

Επισκέψεις κατ’ οίκον

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης