Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Παιδιατρικό

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης