ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ

Κατόπιν ραντεβού

Τηλ. 2310 908090 - 6979820441

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ

To Παιδιατρικό ιατρείο της Παιδιάτρου κ. Καραμέτου, λειτουργεί με βάση την επιστημονικά τεκμηριωμένη διεθνή ιατρική πρακτική, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα της σύγχρονης εποχής.

 

• Σε ένα ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον, με την τήρηση όλων των κανόνων για την υγιεινή και τη μη μετάδοση λοιμώξεων, η Ιατρός παρέχει υπηρεσίες:
• Συμβουλεύει και προετοιμάζει τη μέλλουσα μητέρα πριν τον τοκετό.
• Στηρίζει και εκπαιδεύει την λεχωϊδα στον μητρικό θηλασμό.
• Παρακολουθεί την ανάπτυξη και την υγεία του νεογνού, του βρέφους, του παιδιού και του εφήβου με τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες κάθε ηλικίας.

 

Ειδικότερα στο Παιδιατρείο διενεργούνται:

 

o Παιδιατρική κλινική εξέταση
o Εμβολιασμοί
o Παρακολούθηση ανάπτυξης & συμβουλευτική διατροφής
o Θεραπεία παθήσεων και λοιμώξεων
o Διάγνωση και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και όπου είναι αναγκαίο παραπομπή σε ιατρό άλλης ειδικότητας.
o Επισκέψεις κατ΄ οίκον όταν η ιατρός το κρίνει αναγκαίο