Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης