Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Περιστροφική αθηρεκτομή

Περιστροφική αθηρεκτομή

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης