Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Στεφανιογραφία – Αγγειοπλαστική

Στεφανιογραφία – Αγγειοπλαστική

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης