Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση και εκτίμηση του οξέος θωρακικού πόνου

Απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση και εκτίμηση του οξέος θωρακικού πόνου

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης