Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαδερμικές στεφανιαίες παρεμβάσεις σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης