Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Φυσιολογικές επιδράσεις της οξέωσης και της αλκάλωσης … – Γ.Βαρέτα

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης