Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ενδοουρολογία

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΕνδοουρολογίαΕνδοουρολογία αποτελεί εξειδίκευση της Ουρολογίας και ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής για την αντιμετώπιση παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος, όπως της λιθίασης, των όγκων αλλά και των διαφόρων αιτιών απόφραξης του ουροποιητικού συστήματος. Εφαρμόζεται με την χρήση ειδικών οργάνων, των ενδοσκοπίων και εργαλείων που εισέρχονται εντός του ουροποιητικού συστήματος είτε από φυσιολογικές οπές , όπως το έξω στόμιο ουρήθρας, είτε από μικροσκοπικές οπές στο σώμα ,όπως στη διαδερμική νεφρολιθοτριψία.

Οι επεμβάσεις της Ενδοουρολογίας, είναι:

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης