Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Συνέντευξη Χ. Χρυσάνου στο LIVE news για την αρθοπλαστική βάσης αντίχειρα

Συνέντευξη Χ. Χρυσάνου στο LIVE news για την αρθοπλαστική βάσης αντίχειρα

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης