Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Χειρουργική θεραπεία όγκων της παρωτίδας με ελάχιστα επεμβατική τεχνική

Χειρουργική θεραπεία όγκων της παρωτίδας με ελάχιστα επεμβατική τεχνική

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης