Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Σύγχρονη ορθοπαιδική αντιμετώπιση προβλημάτων ώμου και αγκώνος

Σύγχρονη ορθοπαιδική αντιμετώπιση προβλημάτων ώμου και αγκώνος

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης