Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Στεφανιαίες παρεμβάσεις σε νεφροπαθείς

Στεφανιαίες παρεμβάσεις σε νεφροπαθείς

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης