Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Πλειόμορφο αδένωμα της παρωτίδας – Η αλλαγή της χειρουργικής φιλοσοφίας

Πλειόμορφο αδένωμα της παρωτίδας – Η αλλαγή της χειρουργικής φιλοσοφίας

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης