Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Καρκίνος μείζονων σιελογόνων αδένων

Καρκίνος μείζονων σιελογόνων αδένων

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης