Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ομιλία με θέμα: “HPV: μία δραματική αλλαγή στο προφίλ των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου”

Ομιλία με θέμα: “HPV: μία δραματική αλλαγή στο προφίλ των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου”

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης