Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Συμβουλευτική και αντιμετώπιση καλοηθών παθήσεων του μαστού

Απόστολος Β. Παγανός, MD

Απόστολος Β. Παγανός, MD

Πλαστικός Χειρουργός

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η συντριπτική πλειοψηφία των νοσημάτων του μαστού είναι καλοήθεις.

Αν και υπάρχει μια πληθώρα καλοήθων βλαβών που μπορούν να εμφανιστούν στο μαστό, οι δύο πιο κοινές είναι οι κύστεις και τα ιναδενώματα. Η συχνότητα εμφάνισης και των δύο είναι περίπου 1 στις 4 γυναίκες. Και οι δύο βλάβες δεν έχουν σχεδόν ποτέ δυναμική εξέλιξης και συνιστάται η απλή παρακολούθηση τους.

Υπάρχουν και η κατηγορία των καλοήθων βλαβών του μαστού που όμως κρύβουν κάποιο ρίσκο, άλλοτε μικρότερο και άλλοτε μεγαλύτερο, να εξαλλαγούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις και πάλι λαμβάνοντας υπόψη και άλλα δεδομένα, συστήνεται η χειρουργική εξαίρεση αυτών των βλαβών.

Σε κάθε περίπτωση οι χειρουργικές τεχνικές που ακολουθούνται είναι ογκοπλαστικές, εξυπηρετείται λοιπόν ο θεραπευτικός στόχος με αφαίρεση της βλάβης, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται και ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης