Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Πρεσβυωπία – Διάγνωση & θεραπεία

Τι είναι η Πρεσβυωπία;

Η πρεσβυωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία του ματιού, κατά την οποία μία παράλληλη δέσμη ακτινών εισερχόμενη στο μάτι δεν εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή αλλά τον συναντά πριν ακόμη σχηματίσει εστία.

Έτσι κάθε σημείο ενός αντικειμένου απεικονίζεται στον αμφιβληστροειδή σαν κύκλος σύγχυσης και το αντικείμενο φαίνεται θολό.

Το πρεσβυωπικό μάτι δε μπορεί να δει καθαρά τα κοντινά αντικείμενα.

Που οφείλεται η πρεσβυωπία;

Μειωμένη διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού (κάματος της προσαρμογής).

Η πρεσβυωπία εμφανίζεται συνήθως μετά την ηλικία των 45 ετών και κορυφώνεται στην ηλικία των 60 ετών όπου και σταματά.

Διάγνωση

Η διάγνωση της πρεσβυωπίας γίνεται με οφθαλμολογική εξέταση, η οποία πραγματοποιείται από τον οφθαλμίατρο.

Θεραπεία

Η πρεσβυωπία μπορεί να αντιμετωπιστεί με:

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης