ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΝΕΦΡΟΟΥΡΗΤΗΡΕΚΤΟΜΗ

Η λαπαροσκοπική νεφροουρητηρεκτομή είναι η λαπαροσκοπική αφαίρεση του νεφρού μαζί με ολόκληρο τον ουρητήρα καθώς και του τμήματος της ουροδόχου κύστης που περιβάλει το σύστοιχο στόμιο του ουρητήρα, σε κακοήθεις παθήσεις όπως στο ουροθηλιακό καρκίνο του νεφρού ή του ουρητήρα.