ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΝΕΦΡΟΥ

Η λαπαροσκοπική βιοψία του νεφρού αποσκοπεί στην λήψη ιστοτεμαχίων από τον ύποπτο νεφρό για ιστολογική εξέταση,  σε ασθενείς που πάσχουν από παθολογικές ασθένειες του νεφρού με σκοπό την εκλογή της σωστής θεραπείας και την εξασφάλιση των απαραίτητων πληροφοριών για την πρόγνωση της νεφρικής τους νόσου.

 

Η μέθοδος της λαπαροσκοπικής βιοψίας του νεφρού διενεργείται συνήθως:

μετά από αποτυχημένη διαδερμική βιοψία δια βελόνης.

σε ασθενείς παχύσαρκους και

σε ασθενείς με πολυκυστικούς νεφρούς.