Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή είναι η λαπαροσκοπική μέθοδος της πλήρους αφαίρεσης του προστάτη μαζί με κάψα του, των σπερματοδόχων κύστεων και των λεμφαδένων της περιοχής.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη, δηλαδή, με καρκίνο ο οποίος δεν έχει επεκταθεί έξω από τον προστάτη (με φυσιολογικό σπινθηρογράφημα οστών και φυσιολογική αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας), και προσδόκιμο επιβίωσης μεγαλύτερο των δέκα ετών.

Εκτός από τα γενικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης, γενικότερα, τα επιπλέον πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής ριζικής προστατεκτομής συγκριτικά με την ανοιχτή μέθοδο είναι:

Καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα, λόγω της μεγέθυνσης της εικόνας του χειρουργικού πεδίου, του καλύτερου φωτισμού αλλά και της μεγαλύτερης ακρίβειας των χειρουργικών χειρισμών.

Καλύτερα αποτελέσματα στην διατήρηση της στυτικής λειτουργίας. Λόγω της μεγέθυνσης της εικόνας του χειρουργικού πεδίου, του καλύτερου φωτισμού, η αναγνώριση και η διατήρηση ευπαθών ανατομικών δομών ,όπως του αγγειονευρώδους δεματίου, του υπεύθυνου, δηλαδή νεύρου για την στύση, είναι σαφώς βελτιωμένη.

Καλύτερα αποτελέσματα στην εγκράτεια των ούρων. Λόγω της μεγέθυνσης της εικόνας του χειρουργικού πεδίου, του καλύτερου φωτισμού, δίνεται η δυνατότητα για την πραγματοποίηση μιας ακριβούς και στεγανής αναστόμωσης ανάμεσα στον αυχένα της κύστης και στην ουρήθρα, για την αποφυγή της χρόνιας διαφυγής των ούρων, αλλά και στην αποφυγή τραυματισμού του σφιγκτήρα.

Ελάχιστη αιμορραγία. Λόγω της βελτιωμένης εικόνας του χειρουργικού πεδίου και της ακριβούς παρασκευής των ιστών, οι αιμορραγίες παρουσιάζονται εξαιρετικά σπάνια (0 έως 1%).

Ταχύτερη ανάρρωση του ασθενή. Η κινητοποίηση των ασθενών γίνεται από το ίδιο το βράδυ, ο καθετήρας, που πάντα τοποθετείται μετά από μία τέτοια εγχείρηση, αφαιρείται την πρώτη εβδομάδα. Ο ασθενής εξέρχεται της κλινικής σε 2-3 ημέρες, χρόνος πολύ συντομότερος της ανοιχτής ριζικής προστατεκτομής, και επανέρχεται στις καθημερινές του δραστηριότητες σε 2-3 εβδομάδες.

Καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα. Η δημιουργία των πέντε μικρών τομών, διαμέτρου 1-1,5 εκ., που γίνονται για την δίοδο των λαπαροσκοπικών εργαλείων έχει σαφώς καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα συγκριτικά με την μεγάλη τομή δέρματος, μήκους 20 εκ. περίπου, που απαιτείται στην ανοιχτή ριζική προστατεκτομή.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης