Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λαπαροσκοπική ριζική νεφροουρητηρεκτομή

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η λαπαροσκοπική νεφροουρητηρεκτομή είναι η λαπαροσκοπική αφαίρεση του νεφρού μαζί με ολόκληρο τον ουρητήρα καθώς και του τμήματος της ουροδόχου κύστης που περιβάλει το σύστοιχο στόμιο του ουρητήρα, σε κακοήθεις παθήσεις όπως στο ουροθηλιακό καρκίνο του νεφρού ή του ουρητήρα.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης