Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λαπαροσκοπική ουρητηρολιθοτομή

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η λαπαροσκοπική ουρητηρολιθοτομή είναι η λαπαροσκοπική μέθοδος αφαίρεσης σφηνωμένων λίθων του ουρητήρα. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ασθενείς που παρουσιάζουν μεγάλους σε μέγεθος και σφηνωμένους λίθους στον ουρητήρα και στους οποίους έχουν αποτύχει άλλες  ενδοσκοπικές επεμβάσεις, όπως η εξωσωματική λιθοτριψία και η ουρητηρολιθοτριψία. Το γεγονός αυτό, την καθιστά γενικότερα σπάνια επέμβαση.

Αναγκαία θεωρείται όταν συνυπάρχουν πολύ μεγάλοι ουρητηρικοί λίθοι και στενώματα του ουρητήρα, οπότε και επιλύονται και τα δύο μαζί, ταυτόχρονα.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης