Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λαπαροσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η λαπαροσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή είναι η λαπαροσκοπική μέθοδος αφαίρεσης των λεμφαδένων που βρίσκονται στο πίσω τμήμα της κοιλιάς, στο οπισθοπεριτόναιο.

Η μέθοδος εφαρμόζεται, κυρίως, σε ασθενείς που πάσχουν από μη-σεμινωματώδη καρκίνο των όρχεων κλινικού σταδίου Ι, αλλά και σε ασθενείς με καρκίνο των όρχεων και με  υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση οπισθοπεριτοναϊκών λεμφαδενικών μεταστάσεων. Αυτοί είναι οι ασθενείς με αρνητικούς καρκινικούς δείκτες μετά την ορχεκτομή, αλλά με παθολογοανατομικά ευρύματα από την βιοψία του όρχι, όπως  η καρκινική διήθηση των λεμφικών ή/και των αιμοφόρων αγγείων, το αυξημένο ποσοστό εμβρυογενούς κακρινώματος,  η εξωορχική καρκινική διήθηση, κ.α.

Η επέμβαση γίνεται με γενική νάρκωση και αποβλέπει στην αφαίρεση ολόκληρου του πακέτου των λεμφαδένων που αντιστοιχούν στην πλευρά του προσβεβλημένου όρχι. Η ταχεία βιοψία, που οφείλει να γίνει άμεσα, καθορίζει αν ο λεμφαδενικός καθαρισμός θα προχωρήσει και στην άλλη πλευρά από τον προσβεβλημένο όρχι ή όχι.

Μετά την λαπαροσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή, ο ασθενής φέρει ουροκαθετήρα και παροχέτευση. Την επομένη του χειρουργείου, ο ουροκαθετήρας αφαιρείται, αρχίζει η προοδευτική σίτιση του ασθενούς, και η κινητοποίησή του. Η παροχέτευση παραμένει για 2-3 ημέρες περίπου μετά την επέμβαση. Ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική σε 2-3 ημέρες περίπου και μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες σε λιγότερο από 15-20 ημέρες.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης