Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λαπαροσκοπική νεφροπηξία

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πρόκειται για μια απλή λαπαροσκοπική επέμβαση που αποσκοπεί στην καθήλωση του πάσχοντος νεφρού στην φυσιολογική του ανατομική θέση. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζει σε ασθενείς με συγγενή διαταραχή, που εκφράζεται με απώλεια στήριξης του νεφρού. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την πτώση του νεφρού, όταν ο ασθενής βρίσκεται σε όρθια θέση με πιθανά συνοδά επακόλουθα τον πόνο, τη διάταση του νεφρού, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις ή ακόμα και λιθίαση. Όταν λοιπόν η διαταραχή αυτή συνοδεύεται από τα παραπάνω συμπτώματα, πρέπει ο νεφρός να καθηλωθεί στην κοίτη του.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης