Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή είναι η αφαίρεση τμήματος ή μόνο του όγκου του πάσχοντος νεφρού με σκοπό την διατήρηση του μεγαλύτερου και υγιούς τμήματος αυτού του νεφρού, σε ασθενείς με μικρό, μέχρι 4 εκ., και περιφερικά εντοπισμένο όγκο του νεφρού.

Η μερική νεφρεκτομή, είτε διενεργείται λαπαροσκοπικά, είτε ρομποτικά, έχει απόλυτη ένδειξη:

Η μερική νεφρεκτομή έχει σχετική ένδειξη:

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης