Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λαπαροσκοπική βιοψία νεφρού

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η λαπαροσκοπική βιοψία του νεφρού αποσκοπεί στην λήψη ιστοτεμαχίων από τον ύποπτο νεφρό για ιστολογική εξέταση,  σε ασθενείς που πάσχουν από παθολογικές ασθένειες του νεφρού με σκοπό την εκλογή της σωστής θεραπείας και την εξασφάλιση των απαραίτητων πληροφοριών για την πρόγνωση της νεφρικής τους νόσου.

Η μέθοδος της λαπαροσκοπικής βιοψίας του νεφρού διενεργείται συνήθως:

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης