Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των στενωμάτων ουρητήρα

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των στενωμάτων του ουρητήρα αναφέρεται στην αφαίρεση του στενωμένου τμήματος του κάτω τριτημορίου του ουρητήρα και η επανεμφύτευση του στην ουροδόχο κύστη με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με το μέγεθος του στενώματος, και κατά συνέπεια του χάσματος που δημιουργείται από την αφαίρεση του στενωμένου τμήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε:

Η επέμβαση εφαρμόζεται σε ασθενείς με στένωμα κάθε αιτιολογίας, είτε αυτό προέρχεται από:

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης