Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λαπαροσκοπική αφαίρεση νεφρικών κυστέων

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης μπορεί να γίνει αφαίρεση ή αποφλοίωση των κύστεων του νεφρού, σε ασθενείς που πάσχουν από κύστεις του νεφρού και  παρουσιάζουν συμπτώματα ή είναι ύποπτες για κακοήθεια.

Η λαπαροσκοπική αποφλοίωση της κύστης αποσκοπεί στην αφαίρεση του τμήματος της κύστης που προβάλει έξω από τον νεφρό. Η λαπαροσκοπική  αφαίρεση της κύστης του νεφρού περιλαμβάνει τη αφαίρεση ολόκληρης της κύστης, συμπεριβαλλομένου και της κοίτης της κύστης, του τμήματος, δηλαδή,  που έρχεταi σε άμεση επαφή με τον νεφρό.

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση ή αποφλοίωση των νεφρικών κύστεων έχει ένδειξη:

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης