Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης

Δημήτριος Ξενάκης

Δημήτριος Ξενάκης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι η λαπαροσκοπική μέθοδος διατομής της σπερματικής φλέβας με την μέθοδο της λαπαροσκόπησης σε ασθενείς που πάσχουν από κιρσοκήλη.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε ασθενείς με:

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης γίνεται με γενική αναισθησία και βασική της αρχή είναι η ανεύρεση και διατομή όλων των φλεβών που δημιουργούν την κιρσοκήλη.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκριτικά με την ανοιχτή επέμβαση, πλην των γενικότερων πλεονεκτημάτων της λαπαροσκοπικής,  είναι:

Ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική ακόμα και την ίδια ημέρα της επέμβασης και μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες, σε λιγότερο από μία εβδομάδα περίπου.

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης