Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Διαθλαστική χειρουργική

Η διαθλαστική χειρουργική περιλαμβάνει διάφορες χειρουργικές τεχνικές που έχουν ως σκοπό να εξαλείψουν την ανάγκη χρήσης γυαλιών ή φακών επαφής. Αυτές οι τεχνικές διορθώνουν με τη βοήθεια του Excimer Laser που προκαλεί φωτεκτομή, τα υπάρχοντα διαθλαστικά σφάλματα του οφθαλμού και μεταβάλλουν τη διαθλαστική ισχύ του.
Δηλαδή, αναδιαμορφώνουν κατάλληλα την καμπυλότητα του κερατοειδή (το διαφανές πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού) έτσι ώστε να εστιαστεί το φως ακριβώς επάνω στον αμφιβληστροειδή (φωτοευαίσθητος ιστός που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οφθαλμού).
Σε περίπτωση που η αμετρωπία είναι πολύ υψηλή και ο προεγχειρητικός έλεγχος δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί το Laser, για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, τοποθετούνται ενδοφθάλμιοι διαθλαστικοί ενδοφακοί ή αντικαθίσταται ο φυσικός φακός του οφθαλμού. Έτσι, ο ασθενής απαλλάσσεται από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής.

Μήγκος Κωνσταντίνος

Μήγκος Κωνσταντίνος

Οφθαλμίατρος – Χειρουργός

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ
Σχετικές Αναρτήσεις

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης