Πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Πολυχώρος Ιατρείων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η ομορφιά μέσω της Ιατρικής

Η ομορφιά μέσω της Ιατρικής

το κάλλος παντός ἐπιστολίου συστατικώτερον” Ο Αριστοτέλης έλεγε για την εξωτερική ομορφιά ενός ανθρώπου, ότι αποτελεί το σημαντικότερο προσόν, πολύ περισσότερο και από την καλύτερη συστατική επιστολή. Ανέκαθεν, το κάλλος θεωρούταν φυσικό χάρισμα και οι άνθρωποι από την αρχαιότητα επιδίωκαν να το αποκτήσουν. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό για ένα αρμονικό σώμα, η περιποίηση της […]

Πολυχώρος Ιδιωτικών
Ιατρείων Ανατ. Θεσσαλονίκης